KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ


Giriş
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

NOODLE HOUSE (M Eğlence Restoran İşletmeciliği Gıda Turizm ve Ticaret A.Ş.) nezdindeki kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve bunların hukuki nedenleri ile gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Kişisel Verilerin Toplanması Amaç ve Yöntemleri ile Bunların Hukuki Sebebi
NOODLE HOUSE olarak, sadece size verdiğimiz yemek hizmeti sunma işiyle sınırlı olarak, yine bu işi yerine getirme gerekliliği kapsamında aşağıdaki süreçlerle kişisel verilerinizi sizden temin ediyoruz:

- Telefon, e-posta, mobil uygulamalar, mesajlaşma programları, yemek sipariş siteleri, sosyal medya mecrası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kullandığımız her türlü kanal üzerinden, vermiş olduğunuz yemek siparişinin size sağlıklı bir şekilde teslimi için asgari ölçüde gerekli olan, isim, telefon numarası (cep telefonu/iş veya ev telefonu), işyeri ismi (işyerine teslim olacaksa) ve adres bilginizi sizden veya kullanılan sipariş platformlarından temin ediyoruz. Temin ettiğimiz bu verileri, siparişinizin hazırlanması ve size sağlıklı olarak teslim edilmesi amaçlarıyla işliyoruz.

- Verdiğiniz siparişe ilişkin olarak kredi/debit kart ile ödeme yapmanız durumunda, kart sahibinin ismini ve ödeme yapılan kredi kartının ilk ve son dört rakamını ihtiva eden POS slibinin işyeri nüshasını, yasal zorunluluk gereği saklıyoruz.

- Restoranlarımızda, fiziki güvenliğin sağlanması ve olası hukuksuz bir durumun tespitinde kolluk kuvvetleri ile yargı makamlarına yardımcı olması amacıyla restoranlarımızın ve personel ortak alanlarına ilişkin kamera görüntülerinin kayıtlarını belirli bir müddet arşivliyoruz.

Söz konusu kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c ve 5/f hükümleri çerçevesinde, sadece sizinle gerçekleştirdiğimiz yemek üretim ve satışı ile teslimi işinin gerektirdiği sınırlılıkla topluyor ve işliyoruz.
Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamındaki Haklarınız
NOODLE HOUSE olarak, yukarıda saydığımız amaç ve yöntemlerle sınırlı olmak üzere temin edip işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, aşağıdaki yasal haklarınızın bulunduğunu bildirmek isteriz:

-Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
-ve 6698 Sayılı Kanunun 11. maddesindeki diğer haklar.
İletişim ve Bildirim Kanalları
- E-Posta: info@noodlehouse.com.tr


NOODLE HOUSE